Хүүхэд хамгаалал

You can add some category description here.

“Нэгдүгээрт хүүхэд” нийслэлийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн өргөтгөсөн хурал зохион байгуулагдлаа

“Нэгдүгээрт хүүхэд” нийслэлийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн өргөтгөсөн хурал зохион байгуулагдлаа

“Дэлхийн хүүхдийн өдөр” буюу “Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц” батлагдсан өдрийг тохиолдуулан “Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн өргөтгөсөн хурлыг зохион байгуулж, нийслэлийн...

Хамтарсан баг гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг тогтмол хийх ёстой

Хамтарсан баг гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг тогтмол хийх ёстой

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбараас хүүхэд, гэр бүлтэй ажиллах нийгмийн ажил, үйлчилгээний шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд хамтарсан багийн гишүүд болон гэр...

Х.Нямбаатар: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийг батлахдаа хамтарсан багийн чиг үүргийг зааж өгснөөс биш төсөв санхүүг нь шийдэж өгөөгүй

Х.Нямбаатар: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийг батлахдаа хамтарсан багийн чиг үүргийг зааж өгснөөс биш төсөв санхүүг нь шийдэж өгөөгүй

Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын албанаас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд...

Шинээр