Хүүхэд хамгаалал

You can add some category description here.

Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн  төсөлд хүүхдүүд өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлж, саналаа өглөө

Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төсөлд хүүхдүүд өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлж, саналаа өглөө

Монголын хүүхдийн зөвлөлийн майхант чуулган гурав дахь өдрөө үргэлжилж байна. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын...

Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд тэдний гэр бүлийн гишүүдэд хэрхэн зөвлөгөө өгөх гэх мэт хүндрэлтэй кейсийг шийдвэрлэх талаар суралцлаа

Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд тэдний гэр бүлийн гишүүдэд хэрхэн зөвлөгөө өгөх гэх мэт хүндрэлтэй кейсийг шийдвэрлэх талаар суралцлаа

Нийслэлийн 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн сэтгэл зүйчдийг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллээр хангах, арга зүйн...

Шинээр