Эрдэс баялгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн холбоод, ТББ, эрдэмтэн судлаачдын нээлттэй хэлэлцүүлэг боллоо

newslifemn 2024-05-24

УУХҮЯ болон НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс Эрдэс баялгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн холбоод, ТББ, эрдэмтэн судлаачдын төлөөллүүдийг оролцуулан нээлттэй хэлэлцүүлгийг хамтран зохион байгууллаа.
Хэлэлцүүлэгт оролцогч талууд чухал ашигт малтмалын бодлого болон засаглалд тулгамдаж буй асуудал болоод боломжуудын талаар санал бодлоо солилцов.