“ӨВЛИЙН ИДЭШ” арга хэмжээ 11 дүгээр сарын 27-ноос эхэлнэ

newslifemn 2023-11-25

Дундын зуучлалгүй малын махыг малчдын гараас шууд худалдаалах “ӨВЛИЙН ИДЭШ” арга хэмжээ 11 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс
12 дугаар сарын 03-ны өдрийг дуустал зохион байгуулагдана.