Махны экспортод малын гарал үүсэл тодорхой байх нь чухал

newslifemn 2023-10-15

Махны экспортод малын гарал үүсэл тодорхой байх нь чухал. Үүнийг мөшгих тогтолцоогоор бий болгоно.
Занадуразорбак ХХК нь малаа бүртгэлжүүлэ, өдөр бүр хянан эрүүлжүүлдэг бөгөөд 90-120 хоног бордон зах зээлд нийлүүлж байна.