Хүүхдийн аюулгүй байдалд анхаар. Эрсдэл үргэлж бидний дэргэд байдаг

newslifemn 2023-10-5

Баянгол дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлөөс анхааруулж байна. Хүүхдийн аюулгүй байдалд анхаар. Эрсдэл үргэлж бидний дэргэд байдаг.