Үе тэнгийн дээрэлхэлтэд өртсөн бол чимээгүй шаналах хэрэггүй. Тусламж хүс

newslifemn 2023-09-21

Сүүлийн үед өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд үе тэнгийн дээрэлхэлт их байдаг болсон. Нийт 4264 хүүхдэд судалгаа хийж үзэхэд 82.8 хувь нь үе тэнгийнхний дээрэлхэлт хүчирхийлэлд өртөж байсан байна.

Үе тэнгийн дээрэлхэлтэд өртсөн бол чимээгүй шаналах хэрэггүй. Тусламж хүс.