ХААБ: Нийт 24,5 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхий эдийг арилжлаа

newslifemn 2023-09-5

Хөдөө аж ахуйн бирж энэ оны 8 дугаар сарын 28-наас 9 дүгээр сарын 01-ны хооронд 24,5 тэрбум төгрөгийн хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхий эдийг биржээр арилжаалсан байна.

Нийт 5 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 14 хэлцлээр 170 тонн ноолуур, 189 тонн хонины ноос, 25.1 тонн тэмээний ноос арилжсан байна.