ХААБ: Нийт 495 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийг арилжсан байна

newslifemn 2023-07-4

Хөдөө аж ахуйн биржээр энэ оны 4,5,6 дугаар саруудад нийт 495 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийг арилжсан байна.

May be a graphic of text that says "хааб 5 бирж хедее > арилжааны мэдээ одер хоног Cap улирал 2-p улиралд нийт 109 удаагийн цахим арилжаа зохион байгуулан 773 хэлцлээр 495 тэрбум тегрегийн унэ бухий хедее аж ахуйн гаралтай бараа, туухий эдийг биржээр арилжсан байна www.mce.mn хедее аж ахуйн биржтеххк бирж 70128779, 70148779"
May be a graphic of text that says "едер хоног Cap улирал 15% нийт арилжааны дун 11% 8% 495 эрбум 羽 ноолуур 63% 1.6% ямааны завод HOOc хонинь 0.3% 3044 тосны ургамал 0.1% TH тэмээний 538 12309 хонины завод HoOc тэмээний 12,500 12309 TH 10,000 7,500 5,000 3044 TH 2,500 2168 TH 1538 ноолуу ямааны завод HOOC хонины HOOc 281TH осныургамал 68 TH тэмээний www.mce.mn авод 16TH тэмээнийочёс хедее аж ажахуйн бирж теххк 70128779, 70148779"