ХНХЯ: Төр хувь хүний мэдээллийг засах боломжгүй учир иргэд өөрсдөө мэдээллээ засуулж, хүүхдийн мөнгөө авах боломжтой

newslifemn 2023-01-17

ХНХЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга А.Хишигбаяр: Монголд анх удаа төрийн байгууллагууд өрхөө үнэлж, улмаар аргачлал боловсруулсан. Энэ удаагийн аргачлалаар төрийн таван байгууллагын мэдээлэлд үндэслэж байгаа.

Тодруулбал, ҮСХ-ноос гаргаж байгаа хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, АТҮТ, Улсын бүртгэлийн газар гэсэн таван байгууллагын 12 үзүүлэлтээр өрхийг үнэлсэн. Цахим шилжилтийн хүрээнд төр, иргэн хамтарч төрд байгаа мэдээллээ зайлшгүй засварлах шаардлага бий болж байна. Гэхдээ олон иргэнээс “миний мэдээлэл зөрүүтэй байна” гэсэн санал ирсэн.

Мэдээлэл алдаатай бол засуулах бүрэн боломжтой. Өрхийн ам бүлийн мэдээлэл зөрүүтэй бол хорооны засаг даргад хандах, хүүхдийн мэдээлэл зөрүүтэй бол Улсын бүртгэлийн нэгж болон хорооны засаг даргад хандаж мэдээллээ шинэчлүүлэх юм. Мэдээллээ засварласны дараа ХНХЯ-наас өрхийн амжиргааны түвшинг дахин тодорхойлоод, хүүхдийн мөнгийг олгох боломжтой.

ХНХЯ-аас яагаад засч болохгүй байна вэ гэвэл төр хувь хүний мэдээллийг засах боломжгүй. Тиймээс иргэдтэй нийлж мэдээллээ зөв болгож, өрхийн амжиргааг дахин тодорхойлж, хүүхдийн мөнгө авах бүрэн боломжтой.

Өчигдрийн хувьд иргэд И-Монголиа, И-Халамжаар хандсан учир урьдчилан мессежээр илгээсэн. Тухайн байгууллага дээр биечилж очоод хүсэлтээ өгөөд мэдээллээ шинэчлүүлэх асуудал байгаа. Төр хувь хүний мэдээллийг засах боломжгүй учир иргэд өөрсдөө мэдээллээ засуулж, хүүхдийн мөнгөө авах боломжтой* гэв.