Та тарьсан модоо Terbummod.mn-д бүртгүүлээрэй

newslifemn 2023-10-9

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2030 он гэхэд тэрбумаар тоологдох мод, бутлаг ургамал тарихаар Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусган ажиллаж байна.

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэгч байгууллагууд, төрийн захиргааны байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүд болон иргэд олон нийтийн оролцоог тэгш, хүртээмжтэй хангах, тарьсан модны бүртгэл, тооллогыг үнэн зөв тоолох, мэдээллийг хадгалах, тайлагнах хэрэгцээ шаардлага үүссэн.

Иймд тарьсан мод бүртгэлжүүлэлт, төсөл хөтөлбөр, аж ахуйн нэгжүүдийн бүртгэл, тарьсан модны тайлан бүртгэх зориулалттай https://terbummod.mn/мэдээллийн систем хөгжүүлж байна.

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд оролцож мод тарьж ургуулж буй төрийн болон аж ахуй нэгж байгууллага иргэдэд www.terbummod.mn-д бүртгүүлж, хамтран ажиллахыг хүсье.