Даралт ихсэх өвчний хэвтүүлэн эмчилгээг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө

newslifemn 2023-06-2

Анхдагч даралт ихсэх өвчний хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний 85 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө.

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор анхдагч даралт ихсэх өвчний хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний эмийн эмчилгээг 230 мянган төгрөг байхаар зохицуулсан бөгөөд үүний 15 хувийг иргэн өөрөө хариуцан төлнө.

Энэ оны эхний 4 сарын байдлаар энэхүү тусламж, үйлчилгээ авсан 757 иргэнд ЭМД-ын сангаас нийт 232.6 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлсэн байна.

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01,02-р тогтоол

https://online.fliphtml5.com/scory/iaqv/…