БОАЖЯ: Улсын хэмжээнд 2,4 сая мод тарьжээ

newslifemn 2023-05-30

2023 онд нийслэл, аймгийн хэмжээнд 42,9 сая ширхэг мод тарихаар төлөвлөсөн ба 21 аймгийн хэмжээнд мод тарих хөдөлгөөн үргэлжилж байна. Урьдчилсан мэдээгээр Улсын хэмжээнд 4 мянга гаруй байгууллага, 25 мянга иргэдийн оролцоотойгоор 2,4 сая мод тарьсан бөгөөд урд жилүүдэд тарьсан 17 мянга гаруй моддын арчилгааг хийж гүйцэтгэжээ.

Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтыг тогтоох судалгааны ажлыг ойн сан бүхий аймгуудад судалгааны 3 үндсэн баг гүйцэтгэж байна. 2023 онд ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажлыг 185,0 мянган га талбайд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн бөгөөд тэмцлийн ажлын бэлтгэл байдлыг хангаж байна.