Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч ЭМД-ын шимтгэлээ төлснөөр 2500 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээ авна

newslifemn 2023-01-20

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн та ЭМД-ын шимтгэлээ цаг тухайд нь бүрэн төлснөөр ЭМДЕГ-тай гэрээтэй төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн 2500 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагаас 16 төрлийн тусламж, үйлчилгээг 70-100 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой.

Та доорх QR кодыг уншуулан шимтгэл төлөлтийн мэдээллээ байгаа газраасаа хялбархан шалгаарай

https://fb.watch/i9K2ysHefH/