Индекс гэж юу вэ? Үнийн өөрчлөлт дээр үндэслэн зах зээлийн нөхцөл байдлын үнэлэх нь

newslifemn 2024-06-26

Хувьцааны (эсвэл биржийн) индекс нь тодорхой хугацааны туршид зах зээл дээрх хөрөнгийн үнийн өөрчлөлтийг тусгадаг. Энэ нь арилжааны платформуудын нөхцөл байдлыг үнэлж, урьдчилсан таамаглал гаргадаг эдийн засгийн чухал үзүүлэлт юм. Хөрөнгөд хувьцаа, бонд, түүхий эд, валют болон бусад бараа орно.

Ангилал, үүсэлтийн тухай ерөнхий мэдээлэл

Индекс гэж юу болох талаар ерөнхий ойлголтыг энэ үзүүлэлтийн бүтэц, ангиллын талаархи мэдээллээр өгөх болно. Бүрэлдэхүүнийг бирж, аналитик агентлагууд гүйцэтгэдэг. Зах зээлд оролцогчид энэ өгөгдлийг тодорхой хөрөнгийн байдал, ерөнхийдөө одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлэхэд ашигладаг. Хөрөнгө оруулалтын компанийн сангууд ч энэ үзүүлэлт дээр тулгуурлан бүрддэг.

Тодорхой хөрөнгө тодорхой шаардлагыг хангахаа больсон үед индексийн бүтэц үе үе өөрчлөгддөг. Утга нь өөрөө ямар ч практик ашиг тустай байдаггүй. Энэ зүгээр л тоо. Гэсэн хэдий ч тодорхой хугацааны туршид энэ үзүүлэлтийн динамик нь илүү сонирхолтой байдаг.

Индексийг ямар шалгуураар ангилдаг вэ?

  • Үүсгэх техник. Тооцооллыг хөрөнгийн үнэ эсвэл капиталжуулалт дээр үндэслэн хийдэг бөгөөд үүнд үнэт цаасны тоог харгалзан үздэг. Утга болон капиталжуулалтын хоорондох жинг жигд хуваарилах үед индексийг ижил жинтэй болгож болно.
  • Хамрах хүрээ. Үүний үндсэн дээр индексүүд нь үйл ажиллагаа эсвэл газарзүйн зарчмаар нэг салбар эсвэл зах зээлийн томоохон салбарыг хамарч болно.
  • Ашигт ажиллагааны хэлбэр. Үнийн индексүүд нь зөвхөн хөрөнгийн үнэ цэнийн өөрчлөлтийг харгалзан үздэг боловч ногдол ашиг эсвэл купоныг тооцдог нийт өгөөж байдаг.
  • Хөрөнгийн төрөл. Хувьцааны эсвэл бондын индексүүд байдаг. Эхний хувилбар нь өндөр хэлбэлзэлтэй тул нэлээд эрсдэлтэй гэж үздэг. Ашигт ажиллагааны таамаглал гаргах нь асуудалтай байдаг. Бондтой холбоотой өрийн зах зээлийн хэлбэлзэл мэдэгдэхүйц бага боловч ирээдүйд ашиг нь бага байх болно.

Анхаар! Тодорхой хугацааны туршид хувьцааны индексийн үнэ цэнийг хянахын тулд хөрөнгө оруулагчид мэдээ, санхүүгийн вэбсайт, түүнчлэн арилжааны тусгай платформуудыг ашиглаж болно.

Индекс суурилсан хөрөнгө оруулалтын аргууд

Индекс нь зах зээлийн нэг сегмент эсвэл улсын эдийн засгийг бүхэлд нь шинжлэх боломжийг олгодог. Энэ эдийн засгийн үзүүлэлт дээр үндэслэн та мөнгө байршуулах боломжтой. Энэ тохиолдолд олон үнэт цаасыг индекст оруулсан тул хөрөнгөө алдах эрсдэл хамгийн бага байна. Нэг буюу хэд хэдэн компанийн дампуурал нь ихэвчлэн санхүүгийн томоохон алдагдалд хүргэдэггүй.

Хөрөнгө оруулалтын ямар аргууд байдаг вэ?

  • Гар арга. Сонгосон индексээс шаардлагатай бүх үнэт цаасыг жингийнх нь дагуу худалдаж авах боломжтой. Хэцүү тал нь энэ арга нь олон саяар хэмжигдэх бодит хөрөнгө шаарддаг явдал юм.
  • Сангийн хувьцаа. Хамгийн оновчтой шийдэл нь хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцааг (бүх хөрөнгийн багахан хэсэг) худалдаж авахтай холбоотой хувилбар гэж үздэг. Индекс өсөхөд хувьцааны үнэ өснө, буурахад унана.
  • Дериватив. Үүнд индексийн фьючерс болон опционууд орно. Энэ сонголт нь маш эрсдэлтэй бөгөөд урт хугацааны хөрөнгө оруулалтад тохиромжгүй.
  • Бүтцийн бүтээгдэхүүнүүд. Тэд хэд хэдэн санхүүгийн хэрэгслийг нэгтгэдэг бөгөөд ихэнхдээ бонд, опцион. Энэ аргын ашиг нь хувьцаа, валют эсвэл бусад хөрөнгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж болно.

Дүгнэж хэлэхэд

Биржийн (эсвэл хувьцааны) индекс нь бодит хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой эдийн засгийн үзүүлэлт юм. Энэхүү чухал үзүүлэлт нь тодорхой хугацааны туршид зах зээлийн бие даасан сегментүүд эсвэл бүхэл бүтэн бүс нутгийн хөрөнгөд юу болж байгааг тодорхой харуулдаг.