“Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн багц”-ыг ЭМДЕГ-тай гэрээтэй улсын болон хувийн эмнэлгүүдэд хандан хийлгэх боломжтой

newslifemn 2024-06-13

Иргэн, даатгуулагч та “Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн багц”-ыг ЭМДЕГ-тай гэрээтэй улсын болон хувийн эмнэлгүүдэд хандан хийлгэх боломжтой.
Та доорх QR кодыг уншуулж өөрийн болон хайртай дотны хүмүүсийнхээ урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багцтай танилцаарай.
Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэгтээ хамрагдаж өөрийн болон хайртай дотны хүмүүсээ хамгаалцгаая.