Багахангай дүүрэгт орон сууцны төслийг үргэлжүүлнэ

newslifemn 2024-04-22

Нийслэлийн ИТХ-ын Зөвлөлийн хурлаар Нийслэлийн Орон сууцны корпорациас  Багахангай дүүрэгт хэрэгжүүлж буй түрээслээд өмчлөх орон сууцны төслийн талаар танилцууллаа. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай орон сууцны сан бүрдүүлэх, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээг 2022 оны 04 сарын 06-ны өдөр байгуулсан бөгөөд улсын төсвийн хөрөнгөөр 126 айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлсэн.

Үүнээс 95 айлын орон сууцыг Нийслэлийн Орон сууцны корпораци хэрэгжүүлж, түрээслээд, өмчлөх хэлбэрээр Багахангай дүүргийн иргэд болон төрийн албан хаагчдыг орон сууцжуулах төсөлд хамруулсан. Иргэдийн эргэн төлөлтийн төлбөрөөс хуримтлагдаж буй орлогыг Багахангай дүүргийн иргэдэд зориулж, цаашид орон сууцны төслийг үргэлжүүлнэ гэж  “Нийслэлийн Орон Сууцны корпораци” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал, төлөөлөгч М.Говьсайхан хэллээ.

Гэрээний хүрээнд өнөөдрийг хүртэл тус орон сууцны эргэн төлөлтөөс 1.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг төвлөрүүлсэн. Хамтын ажиллагааны гэрээнд заагдасны дагуу төвлөрсөн хөрөнгөөр Багахангай дүүрэгт орон сууцны төсөл хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх аж.

Эмээлт эко аж үйлдвэрийн парк ТЭЗҮ-г хэлэлцэнэ

Мөн зөвлөлийн хурлаар Эмээлт эко аж үйлдвэрийн парк техник эдийн засгийн үндэслэлээ танилцууллаа.

Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд арьс ширний экспортын үнэ, хэмжээ буурах хандлага ажиглагдаж байна. Энэ нь түүхий эдийн чанар муу, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний эрэлт бага, аж үйлдвэрийн төвлөрсөн дэд бүтэц байхгүй, чадварлаг боловсон хүчин дутмаг зэрэг шалтгааныг онцлон дурдсан юм. Иймээс арьс ширний боловсруулалтад хөгжингүй технологийг нэвтрүүлэх, түүхий эдийн үнэ цэнийг сайжруулахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, ур чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд анхаарч, татварын дэмжлэг үзүүлэх зайлшгүй хэрэгтэй гэв. Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн төслийн хугацаа 2025-2039 он хүртэл 15 жил үргэлжлэх бөгөөд барилга угсралт 3 жил үргэлжлэх аж.  Эмээлт ЭАҮП-ийг хөгжүүлэх таатай орчин бүрдсэнээр арьс ширний чанар сайжирч, түүхий эдийн хаягдал багасаж, арьс ширний экспортын эзлэх хувь, хэмжээ өснө.  Экспортын үнийн хувьд 2022 онд нэг арьс 2 ам.доллар байсан нь 2039 онд 8 ам.доллар болж өснө. Ингэснээр 2022 онд 5 сая ам.доллар байсан орлого 2039 онд 38 сая ам.доллар болно гэж тооцож байгаагаа төсөл танилцуулагчид онцоллоо.

Эхний 15 жилийн хугацаанд Засгийн газрын зүгээс ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатайг дурдаад 2039 оноос хойш, парк нь засгийн газраас санхүүгийн дэмжлэг авалгүйгээр арилжааны үйл ажиллагаа өрнүүлэх боломжтой болно гэсэн юм.