Д.Мөнхбаатар: Төв аймаг жилдээ 3000 гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгодог

newslifemn 2024-03-22

Төв аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхбаатар: Төв аймаг жилдээ 3000 гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгодог.