Нийтийн хэрэгцээний зам, талбайг чөлөөлнө

newslifemn 2024-01-22

Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, зогсоолд удаан хугацаагаар байршуулсан тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийг олж тогтоох, зорчих хэсэг, зогсоол талбайг чөлөөлөх ажил үргэлжилж байна.

Тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч нь тодорхой бус, тухайн байршилд удаан хугацаанд байсан тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг 93020111 дугаарын утсанд хүлээн авч байна.