Баянгол дүүргийн Засаг дарга Ө.Сумъяабаатар хуваарийн дагуу иргэдийг хүлээн авч уулзлаа

newslifemn 2023-12-14

Баянгол дүүргийн Засаг дарга Ө.Сумъяабаатар өнөөдөр уулзах хүсэлт гаргасан дүүргийн иргэдтэй уулзалт зохион байгууллаа. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийг хариуцсан мэргэжилтнүүд хүлээн авч, өргөдөл гомдлын нэгдсэн цахим программд бүртгэдэг бөгөөд хариуцсан алба хэлтсүүд хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн ажилладаг юм.