Хүүхдийн эрх зөрчил, хүүхэд хамгааллын дуудлага 231 иржээ

newslifemn 2023-11-21

Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төвийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 13-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийг хүртэлх дуудлага мэдээллийн тойм мэдээг хүргэж байна.