Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд оролцооны тэгш байдлыг хангаж оролцов

newslifemn 2023-10-14

 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр жил бүрийн 10 дугаар сарын 13-нд тохиодог. Энэхүү өдрийг Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Ерөнхий ассамблейн шийдвэрийн дагуу 1989 оноос эхлэн дэлхий нийтээр 31 дэх жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.
Энэ өдрийн хүрээнд Баянгол дүүргийн Гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон нийтийн зөвлөл, Онцгой байдлын хэлтэсээс  төр, хувийн хэвшил, сургууль, цэцэрлэгүүд, иргэдэд гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэх, сурталчлах арга хэмжээг зохион байгууллаа.
Цаашид Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд оролцооны тэгш байдлыг хангаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настан, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, амьжиргааны түвшнээс доогуур орлоготой иргэдийн асуудлыг орхигдуулалгүй авч үзэх, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх талаар мэдээлэл өглөө.