Эрүүл мэндийн даатгалын 2023 оны шимтгэлийн хувь хэмжээг танилцуулж байна

newslifemn 2023-09-11

Даатгуулагч та эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн мэдээллээ сайтаас шалгах боломжтой.

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчин, тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн, оюутан сард 5,500 төгрөг, жилд 66,000 төгрөгийг өөрөө хариуцан төлнө. Харин 0-18 насны хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс хариуцаж байна.

Эрүүл мэндийн даатгалын 2023 оны шимтгэлийн хувь хэмжээ:

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг Засгийн газраас тогтоодог билээ.