Монголын өсөлт хөгжил дижитал эрин зуунд таарч байгаа нь илүү хурдацтай, ухаалгаар хөгжих боломжтой гэж харж байна гэв

newslifemn 2023-08-17