Хүүхдийн аутизмын оношилгоог ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна

newslifemn 2023-04-19

ЭМДЕГ-ын даргын 2022 оны “Жагсаалт батлах тухай” А/53-р тушаалаар хүүхдийн аутизмын оношилгоо 120 мянган төгрөг байхаар зохицуулсан бөгөөд ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна.
 
Харин Монгол Улсад түр болон урт хугацаанд оршин суух эрхтэй бусад улсын хүүхэд энэхүү тусламж, үйлчилгээг хамтын төлбөртэйгээр буюу нийт зардлын 30 хувийг өөрөө хариуцан төлнө.
 
“Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээний жагсаалт”
 
https://emd.gov.mn/legals/259
 
Дээрх тусламж үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт ЭМБ-ууд
 
https://emd.gov.mn/pages/4