ЭМД-ын сангаас сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм, бэлдмэлийг 30-70 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр олгож байна

newslifemn 2023-03-15

ЭМД-ын сангаас сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх нийт 17 нэр төрлийн эм, бэлдмэлийг 30-70 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр олгож байна.

ЭМДҮЗ-ийн 11 дүгээр тогтоол болон ЭМДЕГ-ын даргын тушаалаар ерөнхий нэршлийн 159, худалдааны нэршлийн 621 эмийг 160 гаруй оношийн хүрээнд 30-100 хувийн хөнгөлөлттэй олгож байна.

Та хөнгөлөлттэй эмийн дэлгэрэнгүй жагсаалттай доорх линкээр орж танилцана уу.

https://emd.gov.mn/pages/13 Хөнгөлөлттэйэм ЭМДЕГ Хувь хэмжээ