Хоршооны болон үйлдвэрүүдийн дэргэдэх агуулахуудад итгэмжлэл олголоо

newslifemn 2023-02-3

Хөдөө аж ахуйн бирж нь биржээр арилжих бараа, түүхий эдийг боловсруулах, хадгалах үйл ажиллагаа эрхэлж буй биржийн итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт хангасан агуулахад итгэмжлэл олгож, арилжаанд оролцуулдаг.

Өнгөрсөн онд биржийн гишүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, харилцагчдад сурталчлан таниулах зорилгоор боловсруулах үйлдвэрийн дэргэдэх болон орон нутгийн хоршооны нийт 29 итгэмжилсэн агуулахад итгэмжлэлийн мэдээлэл бүхий хаяг байршуулсан.

Хаяг байршсaнаар тухай агуулах нь бараа түүхий эд хадгалалтын горим, стандартыг бүрэн хангасан биржийн итгэмжлэгдсэн агуулах болохыг илтгэнэ.

Биржийн итгэмжлэгдсэн агуулах нь бараа түүхий эдийг ялган ангилах, анхан шатны тордолт, чанарын хамгаалалт хийх зэрэг боловсруулалтыг хийн, арилжих бараа, түүхий эдийн чанарын болон тоон мэдээллийг агуулахын программд оруулах зэрэг үүргийг гүйцэтгэдэг.