Хууль эрх зүй

Торгох ялыг биелүүлээгүй бол 15 мянган төгрөгийг нэг хоногоор тооцож хорих ялаар сольдог

2023-10-24

Баянгол дүүргийн прокурорын газраас 2023 оны 10 дугаар сарын байдлаар шүүхээс торгох ялаар шийтгүүлсэн 623 хүн, 3 хуулийн этгээдийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж байна. Энэ хугацаанд торгох ялыг шүүхээс тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй 13 хүний ялыг Эрүүгийн хуулийн 5.3 дугаар зүйл