Нийслэлийн 2023 оны төсвийн тодотголоор төсвийн урсгал зардлаас 27.6 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гаргахаар тооцжээ

newslifemn 2023-11-15