Цахилгаан автомашинд дугаарын хязгаарлалт хамаарахгүй

newslifemn 2023-09-7

Цахилгаан автомашинд дугаарын хязгаарлалт хамаарахгүй болжээ.