Монгол Улсад аялсан нэг жуулчин дунджаар 1964 ам.доллар зарцуулдаг

newslifemn 2023-04-17

2019 онд Монгол Улсаар аялсан нэг жуулчин дунджаар 1964 ам.доллар зарцуулсан судалгааг Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвөөс гаргасан. Одоогийн валютын ханшаар тооцвол энэ нь 4 хүний сарын дундаж цалин, 4616 хүүхдийн үдийн цайны өртөг юм.

2023 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр Монгол Улсад 1028 жуулчин ирсэн байна.

ЖУУЛЧДАД ЭЭЛТЭЙ, НАЙРСАГ МОНГОЛ УЛСЫГ ХАМТДАА БҮТЭЭЦГЭЭЕ!

May be an image of money and text that says "Mongolian organ Tou zation TaBTaй mopил HeлeeллийH aRH 手 1964$x3526= 6,925,064年"
May be an image of text that says "Mongolian Tourism organization TaBTaи mopил HeлeeллийH aRH 一 xyHий CP capblH uaлиH Cuon"
May be an image of text that says "Mongolian Tour ism org TaBTaй mopил HeлeeллийH aRH 4616 xyyxAийH yAийH uaй"