2 сая төгрөгөөс доош орлоготой иргэдийг орон сууцны зээлд хамруулах боломжийг нээж өгнө

newslifemn 2024-05-8

Засгийн газрын хуралдаанаар Үндэсний орон сууцжуулалтын тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж дэмжлээ. Тус хуулиар 2 сая төгрөгөөс доош орлоготой иргэдийг орон сууцны зээлд хамруулах боломжийг нээж өгнө.
Үндэсний орон сууцны корпораци м2 нь хамгийн хямд орон сууцыг захиалгаар бариулаад орлого багатай иргэдэд нийлүүлнэ.