Хүүхдийн хөгжлийн судалгааны үр дүнг танилцуулах уулзалт боллоо

newslifemn 2024-01-29

Бага насны хүүхдийн хөгжил болон өсвөр үед ээлтэй эрүүл мэндийн тусламжийг анхан шатанд үзүүлэх боломж, хэрэгцээ ба зөрүүг тодорхойлох үнэлгээний үр дүнг танилцуулах уулзалт  боллоо.