Малаас хүнд халдварладаг 30 гаруй өвчин байдаг

newslifemn 2023-10-25

Малаас хүнд халдварладаг 30 гаруй өвчин байдаг. Тиймээс эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүү, сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэж хэвшээрэй.