Шалгалтын явцад хугацаа нь дууссан 326 сая төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүн устгалаа

newslifemn 2023-10-11

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-3.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэхээр Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Салбарын хяналтын газрын дарга, Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан “Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд 2023 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд дараах ажлууд хийгдээд байна.