Төв аймаг 2024 оныг “Залуучуудын манлайлал, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарлалаа

newslifemn 2023-12-4

Төв аймгийн ИТХ-ын ээлжит 17 дугаар хуралдаан хуралдлаа. Хуралдаанаар,
1.Урианы жил зарлах тухай
2.2024 онд ойн сангаас бэлтгэх модны хэмжээ, хуваарь батлах тухай
3.Аймгийн 2024 оны төсөв батлах тухай
4. “Телекамер” хөтөлбөр батлах тухай
5.Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо тогтоох тухай
6.Орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайлан, статистик мэдээг нэгтгэн, хөрөнгийн дүнг батлах тухай
7.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт
8.Улсын тусгай хэрэгцээний газрын хилийн заагт өөрчлөлт оруулах тухай
9.Аэродром орчмын аюулгүйн бүс шинэчлэн тогтоох тухай
10.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд санал өгөх тухай
11.Сонгон шалгаруулалтаар олгох талбайн солбилцолд санал авах тухай
12.Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл шинэчлэн байгуулах, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай
13.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны тайланд дүгнэлт өгөх тухай зэрэг асуудлыг хэлэлцэв.
 Мөн тус хуралдаанаас 2024 оныг “Залуучуудын манлайлал, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарлалаа.