2023 оны төсвийн орлогын батлагдсан төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулахгүй

newslifemn 2023-11-4

2023 оны төсвийн орлогын батлагдсан төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулахгүй, харин урсгал зардлаас хэмнэлт гаргахаар төлөвлөсөн байна.