Сурагчдын экологийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулав

newslifemn 2023-10-5

Баянгол дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн ерөнхий газрын Экологийн цагдаагийн алба хамтран ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд “Экологийн боловсрол-2023” уралдаан зарласан.
Сурагчдын экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, байгаль хамгаалах уламжлалт ёс, зан заншлыг сурталчлах, байгальд ээлтэй амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэх зорилготой энэхүү уралдаан 09 дүгээр сарын 20-ноос 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх юм.
Уралдааны хүрээнд сурагчдын экологийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалтыг Экологийн цагдаагийн албанаас зохион байгуулж байна.