Хөгжлийн төлөвлөгөөг бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулах шаардлагатайг санууллаа

newslifemn 2023-09-18

Нийслэлийн ИТХ-ын Засаглал, эрх зүйн шинэтгэлийн хороо өнөөдөр хуралдлаа. Хурлаар Нийслэлийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцсэн юм. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга И.Баатархүү төлөвлөгөөний талаарх танилцуулгыг хийв.

Нийслэлийн ИТХ-ын Засаглал, эрх зүйн шинэтгэлийн хороо өнөөдөр хуралдлаа. Хурлаар Нийслэлийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцсэн юм. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга И.Баатархүү төлөвлөгөөний талаарх танилцуулгыг хийв.

Хуралдаанаар мөн их дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагч, оюутанд нийтийн тээврээр сар бүр 22 удаа зорчих ваучер эрх бүхий цахим карт олгодог. Тэгвэл оюутан нийтийн тээврээр зорчих эрхийг нэмэгдүүлэн 44 болгож, өмнөх журамд өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулжээ. 2023 онд оюутныг нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчуулсны нөхөн олговорт олгох төсвийг₮ 6,3 тэрбумаар баталсан.

Тэгвэл эхний хагас жилд 1,1 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан бөгөөд оюутны зорчих эрхийг нэмэгдүүлсэн ч нөхөн олговор энэ онд батлагдсан хэмжээнээс давахгүй гэж Нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын дарга С.Жавхлантбаатар танилцууллаа. Хэлэлцэж байгаа асуудлуудын талаар төлөөлөгчид саналаа хэлсэн юм. Тухайлбал, 2020-2022 оны Нийслэлийн хөгжлийн төлөвлөгөөний үр дүн, үйл явцыг танилцуулах, 2023 оны төлөвлөөний урьдчилсан биелэлт, гүйцэтгэлийг гаргах, хэрэгжих боломжтой ажлуудаа төлөвлөж, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрүүдээ ялгаж ажлуудаа эрэмбэлэх талаар санал гаргаж байсан юм.