БГД-ийн ОБХ-ээс Хороодын Засаг дарга нар болон СӨХ-ны дарга нарт Гамшгаас Урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай МЭДЭГДЭЛ хүргүүллээ

newslifemn 2023-08-2

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, 23 дугаар зүйлийн 23.1, Гамшгаас хамгаалах Улсын хяналтын дүрмийн 2-д заасан гамшгаас хамгаалах улсын хяналт явуулах чиглэлийг үндэслэн Баянгол дүүргийн Хороодын Засаг дарга нар болон Сууц өмчлөгчдийн холбооны дарга нарт МЭДЭГДЭЛ хүргүүлснийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.