Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс 9.5 жилээр бага насалдаг

newslifemn 2023-03-14

Монгол улс 3,4 сая хүн амтай, тэдний 1,674,058 буюу 49 хувийг эрчүүд эзэлдэг.

Үүнээс өрх толгойлсон эцэг- 15,730 буюу 13 хувийг эзэлдэг байна. Их, дээд сургуулийн бакалаврын түвшинд суралцагчдын 40 хувь, сургууль завсардсан хүмүүсийн 72 хувь нь эрэгтэйчүүд байна.

Эрэгтэйчүүд нийт ажиллагсдын 52.9 хувийг бүрдүүлж нийт цалингийн 57.4 хувийг авч байна. Монголчуудын дундаж наслалт 70.7, үүнээс эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 76.2, эрэгтэйчүүдийнх 66.7 жил ба эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс 9.5 жилээр бага насалдаг байна.

МОНГОЛ ЭРЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ