Нүдний даралт ихсэх эмгэгийн мэс заслын тусламж, үйлчилгээний 75 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө

newslifemn 2023-02-13

Глауком буюу нүдний даралт ихсэх эмгэгийн мэс заслын тусламж, үйлчилгээний 75 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор глауком буюу нүдний даралт ихсэх эмгэгийн мэс заслын тусламж үйлчилгээг 449 мянган төгрөг байхаар зохицуулсан бөгөөд үүний 25 хувийг иргэн өөрөө хариуцан төлнө.

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01, 02 дугаар тогтоол

https://online.fliphtml5.com/scory/iaqv/…

Дээрх тусламж үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт ЭМБ-ууд

https://emd.gov.mn/news/207