Орон нутаг

Төв аймгийн 9 сумын Эрүүл мэндийн төвд шинэ барилга, өргөтгөл, засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна

Төв аймгийн 9 сумын Эрүүл мэндийн төвд шинэ барилга, өргөтгөл, засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна

Төв аймаг төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, орон нутагт иргэдийнхээ ажиллаж, амьдрах ая тухтай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор сумдад хөрөнгө оруулалтыг...

Шинээр